Thai PBS | เปิดผลสอบข้อเท็จจริง (ใคร) ตัดไม้แก่งกระจาน

Thai PBS | เปิดผลสอบข้อเท็จจริง (ใคร) ตัดไม้แก่งกระจาน
เปิดผลสอบข้อเท็จจริง (ใคร) ตัดไม้แก่งกระจาน

วันนี้ (7 ก.ย.2562) ไทยพีบีเอสออนไลน์ ติดตามความคืบหน้ากรณีภาพลับที่อ้างว่า นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ แกนนำชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย จ.เพชรบุรี แอบถ่ายภาพได้ในช่วงปี 2557 และภรรยาของบิลลี่ ส่งให้นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชกำลังใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

17 มิ.ย.2557

หลังจากมีการเผยแพร่ภาพชุดนี้ออกมา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มอบหมายให้นายสรัชชา สุริยกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี) ในขณะนั้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนเท็จจริง ในประเด็นที่ว่ามีข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลที่ถูกร้องเรียน และมีมูลกล่าวหาว่าผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือไม่ ทั้งนี้กำหนดให้ได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง มี 4 คนดังนี้ ดังนี้

  • นายวัฒนา พรประเสริฐ ประธานกรรมการ
  • นายราชันย์ บุญอยู่ กรรมการ
  • นายระเริง ทองน้ำวน กรรมการ
  • นายจรัส คำแพง กรรมการ

 

*18 มิ.ย.2557 *

นายไสว อัครพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ทำหนังผ่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่งผู้ว่าฯ เพชรบุรี ขอความเป็นธรรมให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรณีมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ โดยระบุนายชัยวัฒน์ ชอบช่วยหลือผู้อื่นเสมอ ปกป้องป่าอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม้ท่อนดังกล่าวอยู่ต้านหลังโรงเรียนเป็นไม้ที่ถูกตัดจากสัมปทานเมื่อ 2 ปีที่แล้วจมน้ำอยู่ จึงอยากไม้มาแปรูปนำไม้ใช้ประโยชน์

18 ก.ค.2557

นายวัฒนา ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ทำหนังสือสรุปผลการสอบสวนให้กับ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สรุปว่า คณะกรรมการเดินทางไปถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป้งลึก เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและนำตรวจบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ตามที่ปรากฎเป็นข่าว ซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ทางด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโปงลึก มีระะทางห่างจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ประมาณ 300 เมตร บริเวณดังกล่าว ชาวบ้านเรียกว่า ท่าน้ำนายเบีย

คณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมแล้ว ปรากฎว่ามีลักษณะภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกับภาพที่ปรากฎเป็นข่าว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นบริเวณที่เกิดเหตุจริง แต่ขณะที่
คณะกรรมการตรจสอบพื้นที่ ไม่พบว่ามีร่องรอยการแปรูปไม้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน แม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณสูงขึ้น 

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่า เป็นกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ได้กำหนดไว้ เห็นควรรายงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เปิดภาพลับของ “บิลลี่” (ใคร) ตัดไม้แก่งกระจาน

22 ก.ค.2557

ข้อมูลจากเอกสารฉบับที่ ทส 0913.105/2229 ระบุว่า คณะกรรมการฯ ได้สืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการสืบสวนปรากฏว่า จากคำให้การของพยานบุคคล พยานเอกสาร และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รับฟังได้ว่าในช่วงตันปี 2556 ได้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ บ้านโป้งลึก-บางกลอย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาดเอกชน และกาคประชาชน ภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนาขั้นบันได และพัฒนาพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ในช่วงเวลานั้นได้มีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์มาตัดทอนและแปรรูปไม้บริเวณริมแม่น้ำเพรบุรี ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโปงลึก เป็นระยะทางประมาณ 200-300 เมตรชาวบ้านเรียกบริเวณดังกล่าววว่า น้ำนายเบีย ไม้มีลัษณะล้มนอนทั้งต้นจมอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีมาเป็นเวลานานแล้ว ไม้มีขนาดใหญ่สูงประมาณอกของผู้ใหญ่ ความยาวไม่น้อยกว่าสิบมตร

จากคำให้การของพยานบุคคล ไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำการแปรรูปไม้ แต่พยานให้การอันเป็นสาระสำคัญสอดคล้องกันว่า คนที่ทำการแปรรูปมนั้นเป็นบุคลภายนอก อาสาเข้ามาแปรรูปไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่บ้านโป้งลึก -บางกลอย นอกจากการทำไม้บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

 

พยานบุคคลซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ได้ให้การสอดคล้องกันว่า เห็นเหตุการณ์การทำไม้อีกจุดหนึ่งคือ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรึใกล้กับสะพานสลิง (สะพานแขวน) ฝั่งบ้านโป่งลึก ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกันกับท่าน้ำนายเบีย ไม้ดังกล่วเป็นไม้ล้มนอนจมอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตามธรรมชาติ มาเป็นเวลานาน โดยได้เริ่มทำไม้บริเวณนี้เป็นจุดแรกก่อนที่จะมีการทำไม้บริเวณท่าน้ำนายเบีย

การทำไม้ทั้งสองจุดดังกล่าว ประจักษ์พยานได้ให้การสอดคล้องกันว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นผู้ควบคุมการแปรรูปไม้ และได้นำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

เจ้าหน้าที่อุทยานฯเป็นผู้คุมแปรรูปไม้-บุคคลนอกมาช่วย

โดยไม้ได้นำมาเพื่อทำป้ายนาขั้นบันได ป้ายแผนพัฒนาป้ายแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านบางกลอย-โป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จากคำให้การของพยานบุคคล ไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำการแปรรูปไม้ แต่พยานให้การอันเป็นสาระสำคัญสอดคล้องกันว่า คนที่ทำการแปรรูปนั้นเป็นบุคลภายนอก อาสาเข้ามาแปรรูปไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย

นอกจากการทำไม้บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก พยานบุคคลซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ได้ให้การสอดคล้องกันว่า เห็นเหตุการณ์การทำไม้อีกจุดหนึ่งคือ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรึใกล้กับสะพานสลิง (สะพานแขวน) ฝั่งบ้านโป่งลึก ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกันกับท่าน้ำนายเบีย ไม้ดังกล่าวเป็นไม้ล้มนอน จมอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตามธรรมชาติ มาเป็นเวลานาน โดยได้เริ่มทำไม้บริเวณนี้เป็นจุดแรกก่อนที่จะมีการทำไม้บริเวณท่าน้ำนายเบีย

 

 

การทำไม้ทั้งสองจุดดังกล่าว ประจักษ์พยานได้ให้การสอดคล้องกันว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นผู้ควบคุมการแปรรูปไม้ และได้นำไปช้ประโยชน์ของทางราชการเพื่อทำป้ายนาขั้น ป้ายแผนพัฒนาป้ายแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านบางกลอย-โป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และได้มีการนำไม้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุพัฒนาหน่วยพิทัษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.10 (แม่สะเลียง) โดยนำไม้ไปทำโรงครัว (เสาและโครงสร้งหลังคา ) ทำโต๊ะรับประทานอาหาร เคาน์ตอร์ และป้ายปฏิบัติการแผนบินตามแนวชายแดนไทยพม่าในพื้นที่กลุ่มปแก่งกระจาน บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว

ยังไม่พบหลักฐานการอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยาน

ทั้งนี้การปฏิบัติจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าดัวยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเชตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2559 ข้อ 5 ความว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติได้ โดยขอรับอนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ เป็นการเฉพาะรายก่อนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) แปรรูปไม้ที่โค่นล้มโดยธรมชาติ หรือไม้ที่โค่นลัมลงตามรมชาติ หรือไม้ยืนตันตายตามธรรมชาติ หรือไม้ที่ตัด หรือบั่นทอนตามข้อ 4 (9) เพื่อเก็บรักษาไว้ใช้สร้างที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด ตามคำสั่งเป็นหนังสือของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ โดยอยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

แต่ข้อเท็จจริง ตามพยานเอกสาร หนังสืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ด่วนที่สุดที่ ทส 0913.105.1/1569 ลงวันที่ 10 ก.ค.2557 กล่าวอ้างว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยังตรวจสอบไม่พบเอกสารขอรับอนุมัติ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

 

ประกอบกับ ส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลกรณีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ขอรับอนุมัติ จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (1)บริเวณพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย แต่ประการใด

ซึ่งหากมีการขออนุญาต เพื่อดำเนินการแปรรูปไม้ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ ดังกล่าวข้างตัน จะสามารถปฏิบัติ และดำเนินการได้โดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แอย่างไรก็ตาม การที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และนายจรัญ ขาวนุ่น หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.10 (แม่สะเลียง) ดำเนินการแปรรูปไม้นั้นมีเจตนา เพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่า เป็นกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ได้กำหนดไว้ เห็นควรรายงานกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่พาดพิงใคร "ดีเอสไอ" ตอบปม "ชัยวัฒน์" พูดถึงคดีบิลลี่

"ชัยวัฒน์" แจ้งความ ลูกน้องถูกบีบให้ปรักปรำ-ขอให้ DSI คุ้มครอง

เปิดหลักฐาน ผลตรวจ DNA กระดูกที่พบในแก่งกระจาน

 

 

 

 

admin