Workpoint News | กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมประกาศพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรถูกน้ำท่วม

Workpoint News | กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมประกาศพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรถูกน้ำท่วม
กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมประกาศพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรถูกน้ำท่วม

ประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ให้การช่วยเหลือจากพายุโพดุล แจ้งความเสียหายพื้นที่เกษตรเพื่อรับการชดเชยตามจริงแต่ไม่เกิน 30 ไร่ โดยจะลดขั้นตอนรับเงินจาก 30 วัน เป็น 15 วัน 

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึง การช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอและตำบล ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ให้คำแนะนำ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร รายงานข้อมูลส่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ซึ่งทันทีที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ให้การช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้มาลงทะเบียนเกษตรไว้ก่อนหน้าที่พายุจะมาก็สามารถไปแจ้งความเสียหายเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ที่สำนักงานผู้ใหญ่บ้าน หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเป็นเอกสารประกอบ ซึ่งหลังแจ้งความเสียหายจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยประเมินหากพบได้รับความเสียหายสิ้นเชิงจะได้รับการชดเชยตามพื้นที่ความเสียหายจริงไม่เกินรายละ 30 ไร่

เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลแล้วทั้งสิ้น 15 จังหวัด แต่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วมี 2 จังหวัด และกำลังจะประกาศเพิ่มเติมอีก ในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายพื้นที่เกษตรครั้งนี้ได้มีการปรับลดขั้นตอนเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินชดเชยความเสียหายได้รับเงินเร็วขึ้นจากเดิม 3 เดือน เป็น 15 วัน

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

admin