สยามรัฐ | พบค่าฝุ่นยังไม่เกินมาตรฐานปกคลุมพื้นที่เมืองยะลาอิทธิพลจากไฟป่าอินโดนีเซีย

สยามรัฐ | พบค่าฝุ่นยังไม่เกินมาตรฐานปกคลุมพื้นที่เมืองยะลาอิทธิพลจากไฟป่าอินโดนีเซีย
พบค่าฝุ่นยังไม่เกินมาตรฐานปกคลุมพื้นที่เมืองยะลาอิทธิพลจากไฟป่าอินโดนีเซีย

ยะลา – ควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าปกคลุมในพื้นที่ จ.ยะลา พบที่ อ.เบตง มีค่าฝุ่นละออง ยังไม่เกิน PM 2.5 ใน 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 พบควันไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซียเข้าปกคลุมในพื้นที่ จ.ยะลา โดยเฉพาะ อ.เบตง ที่มีหมอกควันปกคลุมหนาเนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้อากาศไม่หมุนเวียน

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พบจุดความร้อนมีปริมาณมากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา คาดว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดหมอกควันเข้ามาปกคลุมภาคใต้ เมื่ออากาศปิดจึงทำให้หมอกควันยังคงปกคลุมอยู่ โดยอำเภอเมืองยะลาและอำเภอเบตง วัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานีมีค่า PM 10 และ PM 2.5 ขึ้นลงเล็กน้อย คุณภาพอากาศอำเภอเมืองยะลาอยู่ในระดับดีและปานกลางสูงกว่าในพื้นที่อำเภอเบตงเล็กน้อย ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรระวังปัญหาสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา ควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็น

ซึ่งแนวโน้นจุดความร้อนและหมอกควัน มีแนวโน้มจุดความร้อนที่เกาะสุมาตา ประเทศอินโดนีเซีย พบลดลงแต่ยังสูงมากอยู่จำนวน 203 จุด โดยพบที่ตอนกลางและใต้ของเกาะ และทิศทางลมพัดผ่านเข้าภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย คาดว่าจะมีหมอกควันเข้าภาคใต้ตอนล่างในช่วงนี้

admin