Amarin TV | นิด้าโพล เผย ปชช.ไม่เชื่อ แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น

Amarin TV | นิด้าโพล เผย ปชช.ไม่เชื่อ แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น
นิด้าโพล เผย ปชช.ไม่เชื่อ แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น
นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ไม่เชื่อว่า แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ซึ่งสวนทางกับแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังรณรงค์อยู่ที่

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ไม่เชื่อว่า แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ซึ่งสวนทางกับแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังรณรงค์อยู่ที่ภาคอีสานตอนนี้

ระหว่างที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กำลังออกรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อปากท้อง พยายามชี้ให้เห็นว่า ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้น

แต่ล่าสุด นิด้าโพล ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 1,260 คน กระจายในทุกระดับการศึกษา , อาชีพ และรายได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.67 เห็นว่า สาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือ การที่รัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รองลงมา ร้อยละ 29.21 เห็นว่า ปัญหาเศรษฐกิจเกิดจาก สินค้าแพง รายได้ต่ำ และอันดับสาม ร้อยละ 24.13 เห็นว่า เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

แต่ที่น่าสนใจ คือ ผลสำรวจส่วนที่สอง ที่ประชาชนร้อยละ 32.14 ไม่เชื่อว่า แก้รัฐธรรมนูญแล้วปัญหาเศรษฐกิจจะหายไป เพราะไม่เกี่ยวกัน ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่า ส่วนที่ค่อนข้างเชื่อ คิดเป็น ร้อยละ 22.38 เนื่องจากมองว่า ถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลน่าจะสนใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น

admin