NATIONTV | ซูเปอร์โพลล์ เผย "คนกรุงอยากได้ ผู้ว่าฯ..ไม่ขายฝัน"

NATIONTV | ซูเปอร์โพลล์ เผย "คนกรุงอยากได้ ผู้ว่าฯ..ไม่ขายฝัน"
ซูเปอร์โพลล์ เผย คนกรุงอยากได้ ผู้ว่าฯ..ไม่ขายฝัน

ซูเปอร์โพลล์ เผยสเปค "ผู้ว่าฯกทม." ที่คนกรุงต้องการ ที่มีความซื่อสัตย์ ไม่พัวพันทุจริต แก้ปัญหาเร็ว ไม่ขายฝัน ระบุปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ค่าครองชีพ ของแพง ต้องเร่งแก้ด่วน!

เว็ปไซต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สเปค ของผู้ว่า กทม. ที่คนกรุงต้องการ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่างวันที่ 1 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือ 64% ยังไม่มีใครในใจ 

ในขณะที่ 36% ระบุมีพรรคการเมืองที่จะเลือกในใจแล้ว เช่น อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และอื่นๆ 

และเมื่อจำแนกออกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า..

กลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่หรือ 59.1% ระบุมีพรรคการเมืองในใจแล้ว 

ในขณะที่ กลุ่มอาชีพอื่น เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐ ส่วนใหญ่หรือ 78.4% 

พนักงานเอกชนส่วนใหญ่หรือ 69.5% 

และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่หรือ 78.5% 

ยังไม่มีใครในใจ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.

ที่น่าสนใจคือ ลักษณะ หรือ สเปค ของผู้ว่า กทม. ที่ต้องการ พบว่า..

ส่วนใหญ่หรือ 83.8% ระบุ ซื่อสัตย์สุจริตไม่พัวพันทุจริตคอรัปชั่น 

รองลงมาคือ 74.3% ระบุแก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน 

และ 24.5% ระบุอื่นๆ เช่น คนรุ่นใหม่ การศึกษาดี เสียสละ นโยบายจับต้องได้ น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไข พบว่า..

ส่วนใหญ่หรือ 79.6% ระบุปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ คนขาดวินัยจราจร 

รองลงมาคือ 56.9% ระบุ ค่าครองชีพ ของแพง ทำมาหากินไม่ได้ 

55.1% ระบุน้ำท่วมขัง 

51.1% ระบุ มลพิษ ขยะเน่าเหม็น สิ่งแวดล้อม 

50.4% ระบุ อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

38.9% ระบุ ปัญหาการให้บริการ รถโดยสาร ขนส่งมวลชน 

27.7% ระบุถูกเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น 

และ 28.6% ระบุอื่นๆ เช่น การศึกษา ยาเสพติด และไฟส่องสว่าง เป็นต้น

admin