PPTV HD 36 | น้ำท่วมสูงหลายหมู่บ้าน"ยโสธร"ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

PPTV HD 36 | น้ำท่วมสูงหลายหมู่บ้าน"ยโสธร"ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
น้ำท่วมสูงหลายหมู่บ้าน"ยโสธร"ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาด เช่น จ.สุโขทัย แต่ที่ จ.ยโสธร ยังมีบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เพราะน้ำยังคงท่วมสูง สัญจรได้เพียงทางเรือเท่านั้น

จากสถานการณ์น้ำท่วม จ.ยโสธร เพราะน้ำชีเอ่อท้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วม ถนนเข้าออกหมู่บ้านจนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก โดยเฉพาะที่บ้านคุยตับเต่า ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ที่อยู่แนวตลิ่งแม่น้ำชี บ้านเรือน 104 ครัวเรือน ถูกน้ำ บางจุดสูงกว่า 2 เมตร  ถนนเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูง จนถูกตัดขาดขากโลกภายนอกรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ฝนกระหน่ำยโสธร เร่งวางแนวกระสอบทรายป้องกันย่านการค้า

มีชาวบ้านหลายครอบครัวอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่ารวมทั้งสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่บนที่สูงเพื่อความปลอดภัย แต่ยังมีอีกหลายครอบครัว ไม่อพยพ เพราะเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านโดยอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน แต่ต้องรออาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง ที่ภาครัฐและภาคเอกชนนำเข้าไปแจกจ่ายทุกๆ วัน

ปภ.เขต 5 ช่วยน้ำท่วมยโสธร ส่วนโคราชวิกฤตภัยแล้ง

ขณะที่นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เผยว่า จัดส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุก และเรือยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 6 ลำ ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ จ.ยโสธร ตามการร้องขอรับการสนับสนุเครื่องจักรกลสาธารณภัยของศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานีแล้ว และจัดเจ้าหน้าที่ ละเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง

ในส่วนของจ.นครราชสีมา  มีบางอำเภอได้รับผลกระทบ แต่เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือแต่ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงที่ยังวิกฤตในหลายอำเภอ แม้จะมีฝนตกช่วยเติมน้ำลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ แล้ว

ภาพรวมยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ เพราะปริมาตรน้ำเก็บกักใน 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของนครราชสีมา เหลือน้ำรวมอยู่ที่ 366 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 30.11 % เท่และใช้การได้เพียง 303 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.33 % 

โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เหลือน้ำ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 49.88 % ใช้การได้ 134 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 45.98 % ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เหลือน้ำ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 16.41 % น้ำใช้การได้ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 16.02 %เท่านั้น

ชาวสุโขทัยเร่งทำความสะอาดบ้านเรือน หลังน้ำลด

ที่ จ.สุโขทัย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุโขทัย นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก ไปสูบระบายน้ำที่ชุมชนบ้านวังหิน ด้านหลังสรรพสามิตสุโขทัยและซอยเทศบาลดำริ 2 ที่และทหารจากกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พิษณุโลก นำรถน้ำจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เข้าฉีดล้างถนนริมน้ำยม บริเวณเทศบาลดำริ 8 ชุมชนบ้านวังหิน ม.4 ต.ธานี ถนนนิกรเกษม ถนนจรดวิถีถ่อง เชิงสะพานพระร่วง ซอยวัดคูหาสุวรรณ และถนนริมน้ำยมบริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ

ส่วนภารรวมน้ำท่วมใน จ.สุโขทัย น้ำเริ่มลดลงจนเกือบเข้าสูสภาวะปกติแล้ว มีเพียงบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูง เช่น บ้านลัดทรายมูล 2 ต.ปากพระ ยังท่วมขัง 0.5 – 1 เมตร เพราะจุดนี้เป็นแอ่งและมีถนนขวางกัน น้ำระบายออกได้ช้าเบื้องต้น ได้รับผลกระทบจากน้ำยมไหลเข้าท่วมใน 7 อำเภอ  37 ตำบล 139 หมู่บ้าน 6,000 ครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ไม่ท่วมนาน! “ลำน้ำยัง” ระบายลง “แม่น้ำชี” คล่องตัว

admin