สยามรัฐ | “อัศวิน” ชี้กทม.ไม่ได้มีอำนาจอนุญาตจยย.ขึ้นสะพาน-ลงอุโมงค์

สยามรัฐ | “อัศวิน” ชี้กทม.ไม่ได้มีอำนาจอนุญาตจยย.ขึ้นสะพาน-ลงอุโมงค์
“อัศวิน” ชี้กทม.ไม่ได้มีอำนาจอนุญาตจยย.ขึ้นสะพาน-ลงอุโมงค์

เผยอยู่ในกำกับของเจ้าพนักงานจราจร และไม่ใช่จะห้ามใช้ทุกสะพาน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย ขณะสะพานข้ามแยกอโศกที่ซ่อมเสร็จนั้นด้วยโครงสร้างเดิมไม่มีช่องทางให้จยย.อยู่แล้วจึงไปเพิ่มไม่ได้ แต่สำหรับการก่อสร้างสะพานหรืออุโมงค์ใหม่รับจะนำไปพิจารณากับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเน้นความปลอดภัย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” ถึงกรณีกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลาว่าการ กทม. เรียกร้องให้รถจักรยานยนต์ใช้สะพานและอุโมงค์ข้ามแยกได้ว่า ขอเรียนชี้แจงว่า กทม.ไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในเรื่องดังกล่าว แต่มีหน้าที่เพียงแค่จัดทำป้ายจราจรต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เท่านั้น โดยการดำเนินการต่างๆ จะมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานจราจร บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และการอำนวยการจราจรเป็นหัวใจสำคัญ

ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกสะพานใน กทม. จะห้ามรถจักรยานยนต์ใช้งาน หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้ร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นใช้งานบางสะพานได้ เช่น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานตากสิน สะพานพระปกเกล้า สะพานพุทธ สะพานกรุงธน สะพานกรุงเทพ ฯลฯ

สำหรับสะพานข้ามแยกอโศกที่เพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ แต่กลับไม่ได้เพิ่มช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์ตามที่ร้องขอนั้น ต้องอธิบายว่าโครงสร้างเดิมของสะพานตามหลักวิศวกรรมไม่สามารถเพิ่มช่องทางเดินรถได้ ทำได้เพียงแค่เสริมโครงสร้างฯให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น ส่วนกรณีการก่อสร้างใหม่ หรือสะพานอื่นๆ กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะนำข้อเสนอแนะของกลุ่มปลดแอกฯไปหารือกับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อขอให้มีการพิจารณาร่วมกันของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตามหลักการมีส่วนร่วม โดยขอให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมั่นใจว่า กทม.จะดำเนินการบนบรรทัดฐานของกฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน

admin