Manager Online | “สมคิด”ดันไทยศูนย์กลางสตาร์ทอัปรัฐผนึกเอกชนประเดิมลงขันวันนี้

Manager Online | “สมคิด”ดันไทยศูนย์กลางสตาร์ทอัปรัฐผนึกเอกชนประเดิมลงขันวันนี้

“สมคิด” เตรียมเป็นประธานวันนี้(9ก.ย.)ร่วมลงนามความร่วมมือการลงทุนและส่งเสริมสตาร์ทอัปเพื่อระดมทุนครั้งแรกกว่า 500 ล้านบาทโดยดึงเอกชน 12 องค์กรประเดิม ขับเคลื่อนบ.อินโนสเปซ (ประเทศไทย

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่า วันนี้( 9 ก.ย.) จะมีพิธีลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัป) ของหน่วยงานรัฐและเครือข่าย 12 องค์กรเพื่อระดมทุนครั้งที่ 1 ในการจัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ(ประเทศไทย)จำกัดวงเงิน 535 ล้านบาทเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสิรมสตาร์ทอัปไทยและยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและสตาร์ทอัปของอาเซียนในอนาคต โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนาม

สำหรับการลงนามจะมีหน่วยงานหลักๆที่เข้าร่วม ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพันธมิตรเอกชน และสถาบันการเงิน ขณะที่ 12 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 100 ล้านบาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) 50 ล้านบาท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ร่วมกับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น 50 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 50 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ 50 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 50 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 50 ล้านบาท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 50 ล้านบาท เครือสหพัฒน์ 30 ล้านบาท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 30 ล้านบาท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 20 ล้านบาท และธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีดีแบงก์) 5 ล้านบาท

“หลังจากนี้จะมีการคัดเลือกสตาร์ตอัพปของไทยที่มีขีดความสามารถจำนวน 40 รายเพื่อนำไปเสนอแผนธุรกิจกับสตาร์ตอัพฮ่องกงที่งานฮ่องกงไซเบอร์พอร์ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะคัดเลือกสตาร์ทอัพในลักษณะเดียวกันเพื่อไปเสนอกับเกาหลีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าให้ไทยมีสตาร์ตอัพที่เป็นยูนิคอร์นหรือธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วมูลค่าสูงอย่างน้อย 1 รายภายใน 5 ปีนี้”นายเดชากล่าว

อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้จะมีการลงนามความร่วมมือด้านการระดมทุนครั้งที่สอง เบื้องต้น ผู้ร่วมลงทุนจะประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ธนาคารออมสิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ขณะเดียวกันยังมีพันธมิตรที่จะมาช่วยยกระดับในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีให้กับสตาร์ทอัพเพิ่มอีก อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)เป็นต้น

admin