Thai PBS | กลุ่มผูุ้ชุมนุมเรียกร้องที่ดินทำกิน ปักหลักชุมนุมที่ศาลากลาง จ.กระบี่ ต่อเนื่องวันที่ 2

Thai PBS | กลุ่มผูุ้ชุมนุมเรียกร้องที่ดินทำกิน ปักหลักชุมนุมที่ศาลากลาง จ.กระบี่ ต่อเนื่องวันที่ 2
กลุ่มผูุ้ชุมนุมเรียกร้องที่ดินทำกิน ปักหลักชุมนุมที่ศาลากลาง จ.กระบี่ ต่อเนื่องวันที่ 2

วันนี้ ( 11 ก.ย.62) กลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่และภาคใต้ ยังคงปักหลักชุมนุมภายในศาลากลาง จ.กระบี่ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำที่ดินที่หมดอายุสัมปทานในจังหวัดกระบี่รวม 14 แปลง พื้นที่กว่า 7 หมื่นไร่ ตามมติ ครม.ปี 2546ตามที่จังหวัดกระบี่ เปิดให้ลงทะเบียนไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ ทำให้ผลประโยชน์ในสวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานถูกกลุ่มทุนเข้าแสวงหาประโยชน์ และยังเอื้อให้ข้าราชการบางคน ที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายเข้าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วย ชาวบ้านจึงมาปักหลักชุมนุมประท้วง

ด้านนายชูวงศ์ มณีกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน กล่าวว่า แม้ครม.จะมีมติให้จัดสรรที่ดินให้คนจนมานานแล้ว แต่ทางจังหวัดไม่เคยดำเนินการอย่างแท้จริง

เมื่อวานนี้ ทางตัวแทนของทางจังหวัดได้เรียกแกนนำบางส่วนเข้าหารือ แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน โดยระบุแต่เพียงว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจึงเห็นว่า ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดก็มักจะกล่าวอ้างเช่นนี้ จึงจะยังรวมตัวชุมนุมต่อไป จนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน

admin