ฐานเศรษฐกิจ | แอร์พอร์ตลิงก์ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ ค่าโดยสาร 97 บาท

ฐานเศรษฐกิจ | แอร์พอร์ตลิงก์ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ ค่าโดยสาร 97 บาท

ค่าโดยสาร "แอร์พอร์ตลิงก์" 97 บาท

อัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ตามสัญญาเป็นไปดังนี้

• การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ จะต้องมีอัตราไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยวเท่ากับปัจจุบัน แต่เมื่อมีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายอีก 2 สถานี ได้แก่ สถานีดอนบางซื่อและดอนเมือง ก็สามารถเก็บค่าโดยสารได้สูงสุดไม่เกิน 97 บาทต่อเที่ยว

• การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงตลอดเส้นทางต้องอยู่ในอัตราไม่เกิน 490 บาทต่อเที่ยว

ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งประกาศโดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามระยะเวลาและแนวทางการคำนวณที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP

admin