THE STANDARD | เปิดสถิติรอบ 12 ปี โรงงานในไทยปิดกิจการไปเท่าไร?

THE STANDARD | เปิดสถิติรอบ 12 ปี โรงงานในไทยปิดกิจการไปเท่าไร?
เปิดสถิติรอบ 12 ปี โรงงานในไทยปิดกิจการไปเท่าไร?
เปิดสถิติรอบ 12 ปี โรงงานในไทยปิดกิจการไปเท่าไร?

เศรษฐกิจไทย GDP โตต่ำ ไหนการส่งออกจะติดลบ เพราะออร์เดอร์จากต่างประเทศลดลง กระทบต่อ Supply Chain อย่าง SMEs บางโรงงานในไทยต้องปิดกิจการไปและส่งผลต่อเนื่องให้คนงานตกงานโดยไม่รู้ตัว โดย 10 เดือนแรก (มกราคม ถึง ตุลาคม 2562) พบว่า ตัวเลขโรงงานปิดกิจการสูงกว่าทั้งปี 2561

 

ลองมาดูสถิติย้อนหลัง 12 ปีนี้ว่า ไทยมีโรงงานปิดกิจการไปเท่าไร? 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

admin