ช่อง 7 | เปิดตัวถุงพลาสติกย่อยสลายได้ใน 90 วัน เตรียมใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาดปีนี้

ช่อง 7 | เปิดตัวถุงพลาสติกย่อยสลายได้ใน 90 วัน เตรียมใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาดปีนี้
เปิดตัวถุงพลาสติกย่อยสลายได้ใน 90 วัน เตรียมใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาดปีนี้
เปิดตัวถุงพลาสติกย่อยสลายได้ใน 90 วัน เตรียมใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาดปีนี้

เช้านี้ที่หมอชิต – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เปิดตัวนวัตกรรม "ถุงพลาสติกย่อยสลายได้" ภายใน 90 วัน เตรียมนำมาใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาดปีนี้
ถุงพลาสติกที่เห็นอยู่นี้ เป็นนวัตกรรมที่ สวทช. ทำการวิจัยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และภาคเอกชน มีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ภายใน 90 วัน
ซึ่งถุงพลาสติกย่อยสลายได้นี้ ผลิตจากวัตถุดิบ คือ แป้งมันสำปะหลัง ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นพลาสติก โดยผสมสูตรเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางวิศวกรรม ให้เหมาะสมกับการนำไปขึ้นรูปเป็นฟิล์มบาง เบื้องต้นมีการผลิตออกมา 2 ขนาด คือ ถุงขนาดหน้ากว้าง 18 นิ้ว และ 30 นิ้ว
โดยเตรียมนำไปใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาด ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายนนี้ บริเวณสวนลุมพินี ซึ่งมีการคาดหวังให้งานนี้เป็นต้นแบบงานการกุศลสีเขียว เพื่อลดขยะ โฟม และลดพลาสติก ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ในงานเจ้าหน้าที่จะนำถุงขยะไปวางตามจุดคัดแยกขยะกว่า 40 จุดทั่วงานกาชาด และจะมีทีมงานจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและแนะนำวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เนื่องจากถุงชนิดนี้จะใส่เฉพาะขยะอินทรีย์ เช่น ขยะเศษอาหาร แยกส่วนกับขยะรีไซเคิล จากนั้นจะนำถุงขยะทั้งใบไปทิ้งในพื้นที่ สำหรับหมักขยะ หรือหมักปุ๋ย ซึ่งทีมวิจัยที่จะไปติดตามการย่อยสลายของถุงต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อติดตามการย่อยสลายว่าสามารถทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหน
ขอบคุณภาพจาก : Facebook NSTDA – สวทช.

admin