77kaoded | อันตราย! วอนไม่เผาไร่อ้อย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

77kaoded | อันตราย! วอนไม่เผาไร่อ้อย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
อันตราย! วอนไม่เผาไร่อ้อย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

กรุงเทพฯ – กฟผ. รณรงค์ ไม่เผาไร่อ้อย ซังข้าว วัชพืช โดยเฉพาะในเขตแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เหตุอันตรายถึงชีวิต-ทรัพย์สิน และอาจกระทบระบบไฟฟ้าของประเทศ

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระบุว่า ช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อยนี้ กฟผ.ขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่จุดไฟเผาไร่อ้อยรวมถึงวัชพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้แนวเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะครัวเรือนของประชาชนเท่านั้น แต่อาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ  ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืช ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการเดินทางและการคมนาคม  อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ ย่อมส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมหาศาลอย่างคาดไม่ถึง

รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวอีกว่า เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้า เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงาน ทำหน้าที่เชื่อมโยงกระแสไฟฟ้า จากระบบผลิตไปยังระบบจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ดังนั้น เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จึงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงาน การเผาหญ้า เผาวัชพืช เผาซังข้าว หลังการเก็บเกี่ยว ในบริเวณใกล้พื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดเขม่าควันและเปลวไฟ ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดิน เป็นอันตรายแก่พี่น้องประชาชน เกษตรกรที่อยู่บริเวณดังกล่าว ทั้งผู้ก่อกองไฟหรือผู้อยู่ใกล้เคียง อาจได้รับอันตรายถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดันหลายแสนโวลต์ดูดได้ รวมถึงอาจเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลเสียหายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  พร้อมฝากประชาชน ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเหตุผิดปกติและไม่ปลอดภัย เกี่ยวกับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. แจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416” นายเริงชัย คงทอง กล่าว

admin