สวพ.FM91 | กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชวนมารักษ์โลก ด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ม.ค.63

สวพ.FM91 | กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชวนมารักษ์โลก ด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ม.ค.63
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชวนมารักษ์โลก ด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ม.ค.63

ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชวนคุณมารักษ์โลก ด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
ตั้งแต่บัดนี้ – มกราคม 2563
บริจาคได้ที่ ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส) 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2579-4301 , 0-2561-0777 ต่อ 1249
ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (@DNPlibrary)

admin