สวพ.FM91 | บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์ 20 – 23 พ.ย.62 จัดการจราจร กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

สวพ.FM91 | บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์ 20 – 23 พ.ย.62 จัดการจราจร กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์ 20 - 23 พ.ย.62 จัดการจราจร กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งประชาสัมพันธ์ ระหว่าง วันที่ 20 – 23 พ.ย. 62 มีการจัดการจราจร กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
*** โดยเฉพาะวันที่ 21 – 22 พ.ย.62***
เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯผ่าน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30น. – 09.00น. (ที่ประทับแรม – ทำเนียบรัฐบาล) 
1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม 4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ)
เวลา 09.40น. – 10.00น. (ทำเนียบรัฐบาล – วัดราชบพิธฯ) 
1.ถนนพิษณุโลก (แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน)
2.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกผ่านพิภพ)
3.ถนนอัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ – สะพานหก)
เวลา 09.40น. – 10.00น. (ทำเนียบรัฐบาล – วัดราชบพิธฯ) 
1.ถนนอัษฎางค์ (สะพานหก – แยกผ่านพิภพ)
2.ถนนราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน)
3.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – ทางขึ้นด่วนยมราช)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช – ต่างระดับมักกะสัน)
5.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนพระราม 4/2)
เวลา 16.30น. – 17.00น. (ที่ประทับแรม – พระที่นั่งอัมพรสถาน) 
1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม 4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน)
6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5)
เวลา 17.20น. – 17.50น. (พระที่นั่งอัมพรสถาน – สนามกีฬาฯ) 
1.ถนนราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน)
2.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช)
3.ถนนเพชรบุรี (แยกยมราช – แยกราชเทวี)
4.ถนนพญาไท (แยกราชเทวี – แยกปทุมวัน)
5.ถนนพระรามที่ 1 (แยกปทุมวัน – แยกเจริญผล)
เวลา 19.50น. – 20.20น. (สนามกีฬาฯ – ที่ประทับแรม) 
1.ซอยจุฬาลงกรณ์ 5
2.ถนนพระรามที่ 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน)
3.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน)
4.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน – แยกวิทยุ)
5.ถนนสาทร (แยกวิทยุ – แยกประมวล)
เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนใช้ ได้แก่ ถนนสีลม , ถนนราชดำริ , ถนนสุขุมวิท , ถนนเพลินจิต , ถนนเพชรบุรี , ถนนราชปรารภ , 
ถนนจตุรทิศ , ถนนพระราม 6 , ถนนศรีอยุธยา , ถนนหลานหลวง , ถนนจักรวรรดิ และ ถนนเยาวราช
เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯผ่าน) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00น. – 09.45น. (ที่ประทับแรม – โบสถ์นักบุญเปโต อำเภอสามพราน นครปฐม) 
1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม 4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน)
6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.)
7.ถนนสะพานพระราม 8
8.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
เวลา 12.30น. – 13.15น. (โบสถ์นักบุญเปโต อำเภอสามพราน นครปฐม – ที่ประทับแรม) 
1.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
2.ถนนสะพานพระราม 8
3.ถนนราชดำเนิน (แยก จปร. – แยกสวนมิสกวัน)
4.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช)
5.ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช – ต่างระดับมักกะสัน)
6.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนพระราม 4/2)
7.ถนนพระราม 4 (ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2 – แยกวิทยุ)
8.ถนนสาทร (แยกวิทยุ – แยกประมวล)
เวลา 15.00น. – 15.20น. (ที่ประทับแรม – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – แยกสามย่าน)
3.ถนนพญาไท (แยกสามย่าน – แยกปทุมวัน)
เวลา 16.10น. – 16.30น. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – อาสนวิหารอัสสัมชัญ) 
1.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน)
2.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน – ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง)
3.ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง – ด่วนสีลม)
4.ถนนสีลม (ทางลงด่วนสีลม – แยกบางรัก)
5.ถนนเจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40)
เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถนนสีลม , ถนนราชดำริ , ถนนสุขุมวิท , ถนนเพลินจิต , ถนนพระราม 1 , ถนนเพชรบุรี , ถนนราชปรารภ , ถนนพระราม 6 , ถนนศรีอยุธยา , ถนนหลานหลวง และ ถนนเยาวราช
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและวางแผนในการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว

admin