คมชัดลึกออนไลน์ | 12 ธ.ค. ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน

คมชัดลึกออนไลน์ | 12 ธ.ค. ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน

กองบังคับการตำรวจจราจร ปิดการจราจรทางบก 2 สะพาน ได้แก่ สะพานพระราม 8 และสะพานพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น. เมื่อขบวนเรือพระราชพิธี ถึงท่าราชวรดิฐ จะเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้ตามปกติ และมีการปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่าน ดังนี้

1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ

2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย

3. ถนนจันทร์ตลอดสาย

4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย

5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึง สน.พระราชวัง)

6. ถนนท้ายวังตลอดสาย

7. ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ – แยกป้อมเผด็จ)

8. ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ – วงเวียน รด.)

การจัดการเดินรถทางเดียว

1. ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช – แยกสาวนีย์)

2. ถนนจักรพงษ์ – ขวา ถนนเจ้าฟ้า – ขวาถนนพระอาทิตย์ – ถนนพระสุเมรุ

สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าว – โปรดเกล้าฯ จัดขบวนราบใหญ่หลังเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค

12 ธ.ค. ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน
12 ธ.ค. ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน

admin