สยามรัฐ | ผู้ว่าฯปทุมธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จิตอาสาพระราชทาน ร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สยามรัฐ | ผู้ว่าฯปทุมธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จิตอาสาพระราชทาน ร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าฯปทุมธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จิตอาสาพระราชทาน ร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จิตอาสาพระราชทาน ร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งสำคัญ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.2562 ที่ศาลาริมน้ำอาคารฝรั่ง วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน พสิกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ประชาชนร่วมรับชมเพื่อชื่นชมพระบารมี เทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดปทุมธานีร่วมรับชม

ทั้งนี้พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเบื้องปลาย โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามริ้วขบวน มีเรือจำนวน 52 ลำ จัดเป็น 5 สาย โดยขบวนเรือมีความยาวจากหัวขบวนถึงท้ายขบวนประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้กำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย แต่งกายชุดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี โดยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร และในพระราชพิธีครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด “ขบวนราบ” เพิ่มขึ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารคแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบ กลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

การร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวปทุมธานีทุกหมู่เหล่า จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความปลาบปลื้มปีติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดนิทรรศการความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตอนปลาย และข้อมูลในหมวดต่างๆ ให้ผู้ที่ไปร่วมพิธีได้ชมอีกด้วย

admin