Manager Online | "บิ๊กอู๊ด"กำชับตำรวจใหม่รายงานตัว 16 ธ.ค. สั่ง ผบก.ทุกหน่วยตรวจสอบรายชื่อ

Manager Online | "บิ๊กอู๊ด"กำชับตำรวจใหม่รายงานตัว 16 ธ.ค. สั่ง ผบก.ทุกหน่วยตรวจสอบรายชื่อ

MGR online – ผบช.น.ออกหนังสือให้ตำรวจระดับ "รอง ผบก.-สว." ที่รับตำแหน่งใหม่เข้ารายงานตัวกับ ผบก.ต้นสังกัดในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ย้ำห้ามเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ โดยมิได้มีการดำเนินการส่งตัวตามระเบียบ

วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดระบุว่า เรื่องกำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ ถึง รอง ผบช.น., ผบก.น.1-9, อก., จร., สส., สปพ, อคฝ. และ ผบก.ประจำ บช.น., ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. ดส. และ ผกค.ศฝร.ตามหนังสือ ตร. ที่ .009.231/3839 ลง 23 พ.ย.62 แจ้งเปลี่ยนวันมีผลใช้บังคับ

ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว.วาระประจำปี 2562 โดยให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 13 ธ.ค.62 พร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัวในวันที่ 16 ธ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกันนั้นเพื่อให้ภารกิจของ บช.น.เป็นไปด้วยเรียบร้อยความต่อเนื่อง และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

ให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอารักขาและรักษาความปลอดภัย ส่งตัวข้าราชการตำรวจไปยังสังกัดใหม่พร้อมกันใน 16 ธ.ค.62 ตามที่ ตร.กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ห้ามเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ โดยมิได้มีการดำเนินการส่งตัวตามระเบียบเป็นอันขาด โดยมอบหมายให้ ผบก.ต้นสังกัดรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติให้ ผบก.ทุกหน่วยตรวจสอบรายชื่อและรับผิดชอบในการแจ้งให้ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากนอกสังกัดตนเอง เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจมีความต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กำชับให้ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ รับและส่งมอบสิ่งของหลวงและหน้าที่การบังคับบัญชาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2557 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด.

admin