Workpoint News | 10 ข้อ “นอนหลับดี เปลี่ยนชีวิต” ทำได้ติดต่อกัน 4 สัปดาห์เห็นผล

Workpoint News | 10 ข้อ “นอนหลับดี เปลี่ยนชีวิต” ทำได้ติดต่อกัน 4 สัปดาห์เห็นผล
10 ข้อ “นอนหลับดี เปลี่ยนชีวิต” ทำได้ติดต่อกัน 4 สัปดาห์เห็นผล

สุขอนามัยที่ดีของการนอนหลับ หรือ sleep hygiene สำหรับผู้ใหญ่ จากงานเสวนา Why We Sleep : นอนเปลี่ยนชีวิต ที่จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เมื่อวันที่ 13 มกราคม มีด้วยกัน 10 ข้อดังนี้

  • ควรเข้านอน-ตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทั้งวันทำงาน-วันหยุด
  • ไม่ควรงีบในเวลากลางวัน ถ้านอนกลางวันประจำไม่ควรงีบเกิน 30 นาที ไม่ควรงีบหลังบ่าย 15.00 น.
  • หลีกเลี่ยงอาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีน อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนนอน
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ อาหารมื้อหนัก รสจัด เผ็ด หรืออาหารหวาน อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน
  • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนนอน
  • เตียงนอนควรเป็นเตียงที่นอนแล้วสบาย มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ระบายอากาศดี ไม่ควรมีแสงเล็ดลอดเข้ามา ไม่ควรมีเสียงดัง
  • ควรผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ไม่ควรดูภาพยนตร์ตื่นเต้นสยองขวัญก่อนนอน
  • ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนและกิจกรรมทางเพศเท่านั้น อย่าใช้เป็นที่ทำงาน เล่นโทรศัพท์มือถือ ดูโทรทัศน์
  • หากนอนไม่หลับภายใน 30 นาทีควรลุกทำกิจกรรมเบาๆ เช่นอ่านหนังสือ ฟังเพลงเบาๆ แล้วกลับมานอนใหม่อีกครั้งเมื่อง่วง
  • รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน แสงแดดเป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิตที่สำคัญ

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำติดต่อกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

admin