Amarin TV | ไทยพบผู้ป่วยไวรัสอู่ฮั่น รายที่ 5

Amarin TV | ไทยพบผู้ป่วยไวรัสอู่ฮั่น รายที่ 5
ไทยพบผู้ป่วยไวรัสอู่ฮั่น รายที่ 5
วลา 15.00 น. วันนี้ (24 ม.ค.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าหญิงชาวจีน อายุ 33 ปี นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 ขอ

วลา 15.00 น. วันนี้ (24 ม.ค.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าหญิงชาวจีน อายุ 33 ปี นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 ของประเทศไทยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสอู่ฮั่น ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถี

โดยผู้ป่วยเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ม.ค. และมีอาหารเป็นไข้ จึงเดินทางมาตรวจที่ รพ.ราชวิถี เมื่อวันที่ 23 ม.ค.

อย่างไรก็ตาม นายสาธิต กล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพบผู้ป่วยเพิ่ม หมายถึงเรามีระบบการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ และได้ยกระดับการเฝ้าระวังตามสถานการณ์ของโรค รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ สังกัดกรมควบคุมโรคได้ซักซ้อม เตรียมความพร้อม เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย และควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin