Xinhua Thai | WHO ชี้ ‘โคโรนาสายพันธุ์ใหม่’ ในจีน ยังไม่ถึงขั้น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ ระดับโลก

Xinhua Thai | WHO ชี้ ‘โคโรนาสายพันธุ์ใหม่’ ในจีน ยังไม่ถึงขั้น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ ระดับโลก
WHO ชี้ ‘โคโรนาสายพันธุ์ใหม่’ ในจีน ยังไม่ถึงขั้น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ ระดับโลก

เจนีวา, 23 ม.ค. (ซินหัว) — องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าปัจจุบันยัง "เร็วเกินไป" ที่จะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ขณะเดียวกันองค์การฯ เตือนว่าจำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจากยังทราบข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสฯ ไม่มากนัก

"ผมยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันนี้ เนื่องจากเมื่อวานคณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน (EC) ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันว่าจะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินฯ หรือไม่" ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การฯ แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมภายในของคณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันพฤหัสบดี (23 ม.ค.)

"อย่างไรก็ดี โปรดอย่าเข้าใจผิด การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินในจีน แต่ยังไม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก ยังไม่ใช่ในขณะนี้" ทีโดรสกล่าว พร้อมเสริมว่าจากการประเมินความเสี่ยงขององค์การฯ พบว่าจีนมีความเสี่ยงของโรคชนิดนี้สูงมาก ขณะที่ในภูมิภาคและทั่วโลกมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

"ผมอยากจะย้ำว่าการที่ผมไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินฯ ในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าองค์การฯ ไม่เห็นสถานการณ์ในตอนนี้เป็นเรื่องจริงจัง หรือไม่ให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดแต่อย่างใด" ทีโดรสกล่าว

องค์การอนามัยโลกได้จัดประชุมคณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน เพื่อหารือว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินฯ หรือไม่ระหว่างวันพุธ-วันพฤหัสบดี (22-23 ม.ค.)

องค์การฯ ให้คำนิยามภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อประเทศอื่นๆ จากการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศและต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการรับมือกับเหตุการณ์นั้น

ทีโดรสระบุว่าขณะนี้องค์การฯ ได้รับรายงานผู้ป่วย 584 ราย ซึ่งในจำนวนนั้นเสียชีวิตแล้ว 17 ราย โดยจีนมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั้งหมด 575 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยกระจายอยู่ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม

ทีโดรสกล่าวว่าจีนได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างตามที่คิดว่าเหมาะสมในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดโรค รวมถึงในเมืองอื่นๆ องค์การฯ หวังว่ามาตรการเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพและเป็นการดำเนินการระยะสั้น

ทีโดรสยังแสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้ความร่วมมือและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการแยกและเรียงลำดับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสฯ อย่างรวดเร็วมาก รวมถึงแบ่งปันลำดับพันธุกรรมกับองค์การอนามัยโลกและประชาคมระหว่างประเทศ

ทีโดรสกล่าวว่าช่วงเวลานี้ องค์การฯ ไม่แนะนำให้ออกข้อจำกัดทางการเดินทางหรือการค้าเพิ่มขึ้น และแนะนำให้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาออกที่สนามบิน ทุกประเทศควรมีมาตรการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เช่น ตามสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ

"ข้อคิดเห็นที่ระบุต่อผู้อำนวยการใหญ่คือขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินฯ" ดีเดีย ฮูสซิน (Didier Houssin) ประธานคณะกรรมการภาวะฉุกเฉินและที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของฝรั่งเศสระบุ

ฮูสซินระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโรคที่องค์การฯ ได้รับจากหน่วยงานสาธารณสุขของจีนมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก และทางองค์การฯ ได้รับทราบว่าการระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในเมืองอู่ฮั่นและเมืองใกล้เคียงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิวัฒนาการเฉพาะของโรคระบาดชนิดนี้

admin