MATICHON ONLINE | 'เด็กอาชีวะ-ครู' อยู่จีน 98 คน เผย 8 คนอยู่ในอู่ฮั่น ร้องกลับไทย รมว.ศธ.กำชับดูแล-เร่งหาทางส่งกลับไทย

MATICHON ONLINE | 'เด็กอาชีวะ-ครู' อยู่จีน 98 คน เผย 8 คนอยู่ในอู่ฮั่น ร้องกลับไทย รมว.ศธ.กำชับดูแล-เร่งหาทางส่งกลับไทย
294932

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยถึงกรณีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าศึกษาและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่กลับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งในขณะนี้ไวรัสโคโรนาได้ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ติดตามสถานการณ์ และความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานเป็นแบบ Real Time ระหว่างนักศึกษากับผู้ประสานงานของ สอศ. ในสถานการณ์ปัจจุบันของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษา อย่างไรก็ตามในวันนี้ ยังคงมีนักเรียน นักศึกษา อีกจำนวน 89 คน และครู จำนวน 9 คน รวมจำนวน 98 คน อยู่ในสถาบันการศึกษาของจีน ดังนี้ 1. Wuhan Institute of Shipbuilding Technology (วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรืออู๋ฮั่น) มณฑลหูเป่ย รวมจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดเดินทางกลับวันในที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง Wuhan Institute of Shipbuilding Technology มณฑลหูเป่ย เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามเข้า-ออกจากรัฐบาลจีน (พื้นที่ปิด) มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 8 คน และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้ง ห้ามออกจากห้องพักเว้นแต่จำเป็น และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันในพื้นที่ระบาดของโรค โดยนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 8 คน มีความประสงค์จะกลับประเทศไทยเนื่องจากสภาพจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ประกอบกับอยู่ในช่วงปิดเทอมเหลือเพียงนักเรียน นักศึกษาจากประเทศไทยและบังกลาเทศ

“โดยจากการวีดีโอคอล พูดคุยกับนักศึกษา ในวันนี้ นายธนวัฒน์ บุญต่อ หนี่งในนักศึกษาที่อยู่ที่สถานศึกษาของฝากบอกว่าคิดถึงแม่มากๆ ครับ และทุกคนยกมือบอกว่าอยากกับประเทศไทยที่สุดในโลก” เลขาธิการ กอศ. กล่าว

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อไปว่า 2. Xingtai Polytechnic College มณฑลเหอเป่ย รวมจำนวน 28 คน เป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน 17 คน และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จำนวน 11 คน ซึ่งมีกำหนดกลับวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ Xingtai Polytechnic College มณฑลเหอเป่ย เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ใกล้มณฑลหูเป่ย มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 28 คน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดย Xingtai Polytechnic College จ้างพ่อครัวและแม่ครัว จำนวน 44 คน เพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้ง ห้ามออกนอกบริเวณห้องพัก เว้นแต่จำเป็น และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันในพื้นที่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ Xingtai Polytechnic College จะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจจะส่งกลับประเทศไทยก่อนกำหนด

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า 3. Hunan Technical College of Railway High-Speed มณฑลหูหนาน เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นเดียวกันกับมณฑลหูเป่ย อยู่ห่างจากเมืองอู่ฮั่น ประมาณ 350 กม. มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 34 คน เป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จำนวน 29 คน และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 5 คน เดิมมีกำหนดกลับในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยเลื่อนกำหนดกลับเร็วขึ้นเป็น 30 มกราคม 2563 และ4. Chongqing Business Vocational College เมืองฉงชิ่ง เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงน้อย อยู่ห่างจากมณฑลหูเป่ย ประมาณ 900 กม. มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 19 คน จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 12 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 6 คน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 1 คน ครู รวมจำนวน 9 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพังงา แห่งละ 1 คน โดยขณะนี้ร้านอาหารในสถานศึกษายังเปิดให้บริการตามปกติมีอาหารเพียงพอ ไม่มีการเรียนการสอน แต่ห้ามออกนอกบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาและครูและมีกำหนดกลับวันที่ 30 มกราคม 2563

“สอศ.โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ประสานงานในส่วนของครูผู้ดูแล นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะ ๆ และให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาของไทย พร้อมทั้งแจ้งให้ลงทะเบียน เพื่อเป็นข้อมูลกับสถานทูตปักกิ่ง กำชับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลจีน และได้ประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหม ในการขอความอนุเคราะห์นำนักเรียน นักศึกษาที่อยู่เมืองอูฮั่นกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่า” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

admin