THE STANDARD | กทม. ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย ให้ความรู้ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา

THE STANDARD | กทม. ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย ให้ความรู้ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา
กทม. ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย ให้ความรู้ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา
กทม. ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย ให้ความรู้ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา

วันนี้ (28 มกราคม) เมื่อเวลา 15.30 น. ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่การท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย ซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และดำเนินการคัดกรองลูกเรือ เรือสินค้าที่เดินเรือมาจากประเทศจีน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รู้เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาและการป้องกัน พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

 

ซึ่งเมื่อวานนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสั่งการให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตยจัดชุดตรวจคัดกรอง รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ลูกเรือสินค้าที่เดินทางไปมาเพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย

 

สำหรับท่าเรือและจุดขนถ่ายสินค้าท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย หรือท่าเรือคลองเตย เป็นอีกหนึ่งช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่สำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นเดียวกับด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ

 

กรุงเทพมหานครได้จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยประสานความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การป้องกันตัวเอง และการปฏิบัติตนหากเกิดอาการผิดปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือคลองเตย พร้อมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค และร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอีกทางหนึ่ง 

 

โดยในส่วนของการตั้งจุดคัดกรองบริเวณท่าเรือคลองเตยนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่บนเรือ โดยตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมากับเรือสินค้าก่อนที่จะเข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงชี้แจงหัวหน้าที่ควบคุมเรือและให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ลูกเรือ และเมื่อเรือเดินทางมาถึงท่าเรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการตรวจคัดกรองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีจำนวนผู้โดยสารที่ตกค้างและมีอาการ และหากพบผู้มีอาการจะคัดแยกเพื่อส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันที 

 

โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดไว้ 3 แห่งคือ โรงพยาบาลเวชการุณย์, โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน รวมทั้งเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

admin