Xinhua Thai | เทียนจินสั่ง ‘ห้ามกินสัตว์ป่า’ หวังสกัดไวรัสโควิด-19

Xinhua Thai | เทียนจินสั่ง ‘ห้ามกินสัตว์ป่า’ หวังสกัดไวรัสโควิด-19
เทียนจินสั่ง ‘ห้ามกินสัตว์ป่า’ หวังสกัดไวรัสโควิด-19

เทียนจิน, 14 ก.พ. (ซินหัว) — เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน ประกาศคำสั่งห้ามรับประทานสัตว์ป่า เมื่อวันศุกร์ (14 ก.พ.) ท่ามกลางการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่คร่าชีวิตประชาชนทั่วประเทศมากกว่า 1,300 คน

คณะกรรมการสภาประชาชนเทียนจิน ซึ่งเป็นหน่วยงานนิติบัญญัติของเมือง อนุมัติคำสั่งดังกล่าวที่ห้ามรับประทานสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองระดับเมืองหรือรัฐ รวมถึงสัตว์ป่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับก่อนหน้านี้

นอกจากนั้นห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลล่า จำหน่าย ซื้อ ขนย้าย ครอบครอง หรือจัดส่งสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเพื่อการบริโภคหรือการค้า ตลอดจนไม่อนุญาตให้เจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงดำเนินธุรกิจหรือดึงดูดลูกค้าด้วยชื่อและรูปสัตว์ป่าต้องห้ามบนป้ายหรือเมนู

ขณะเดียวกันเทียนจินจะกำหนดบทลงโทษรุนแรง ทั้งการปรับเงินและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อปราบปรามพฤติกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า

อนึ่ง คำสั่งห้ามดังกล่าวมีเป้าหมายขจัดพฤติกรรมการรับประทานสัตว์ป่าและสกัดกั้นแหล่งการติดเชื้อโรคระบาดที่เป็นไปได้

admin