กรุงเทพธุรกิจ | ส่องเงินบริจาค 11 พรรคการเมือง

กรุงเทพธุรกิจ | ส่องเงินบริจาค 11 พรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจาคแก่พรรคการเมืองของเดือน ม.ค.และก.พ. ซึ่งพบว่าในส่วนของอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. มียอดได้รับบริจาคสูงกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่มียอดรับบริจาครวม 13,847,251 บาท ในจำนวนนี้ 10 ล้านบาท ได้รับบริจาคจากนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายสถาพร ติยะวัชรพงศ์ บริจาค 2 ล้านบาท และนายพัฒนพงศ์ หนูอุดม บริจาค 1.5 ล้านบาท

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มียอดบริจาค 1,502,000 บาท พรรคชาติไทยพัฒนามียอดบริจาค 2,119,960 บาท โดยในจำนวนนี้นายเจษฎา ศิริวันสาณฑ์ บริจาค 1,047,096บาท พรรคประชาชาติมียอดบริจาค 225,000บาท พรรคประชาธรรมไทย 15,000 บาท พรรคประชาภิวัฒน์ 364,000 บาท พรรคพลังประชารัฐ 10,000บาท พรรคภราดรภาพ 1 แสนบาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย 3 หมื่นบาท พรรคพลังท้องถิ่นไทย 180,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 180,000 บาท

ในเดือนก.พ. มีพรรคการเมืองได้รับบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่มียอดรับบริจาครวม 4,035,000.08 บาท โดยในจำนวนนี้ 3.2 ล้านบาทเป็นการรับบริจาคจากนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชายของนายธนาธร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มียอดบริจาค 1,318,000 บาท พรรคประชาชาติ 280,000บาท พรรคพลังปวงชนไทย 270,000บาท พรรคภราดรภาพ 1 แสนบาท พรรคเสรีรวมไทย 180,000บาท พรรคประชานิยม 1 แสนบาท พรรคประชาธรรมไทย 25,000บาท พรรคประชากรไทย 17,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย 14,500บาท พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 6 หมื่นบาท

ทั้งนี้เงินที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับบริจาค จะถูกรวมเป็นรายได้ของพรรค และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค อดีตพรรคอนาคตใหม่ก็ได้มีการนำส่งบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินของพรรคทั้งหมดมายังกกต.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.รวมกว่า 10 กล่อง สำนักงานกกต.จะเร่งตรวจสอบ และทำสำเนา เนื่องจากกกต.อาจต้องมีการดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการบริหารพรรค ก่อนนำส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินชำระบัญชี

admin