ชิลไปไหน | บขส. งดขายตั๋ว! สำหรับเดินทาง 26 มี.ค. – 30 เม.ย.นี้ หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ชิลไปไหน | บขส. งดขายตั๋ว! สำหรับเดินทาง 26 มี.ค. – 30 เม.ย.นี้ หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หลังจากมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ตั๋วโดยสารรถ บขส.เต็มทุกเส้นทางแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย.63 และไม่สามารถจัดรถเพิ่มเติมให้กับผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ และจะไม่มีการเปิดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทาง

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า ยังสามารถเดินทางได้ปกติ แต่หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทางได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ รวมถึงรถร่วมบริการฯ และรถตู้โดยสาร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์หยุดการเดินรถ ผู้โดยสารสามารถติดต่อไปยังบริษัทโดยตรง เพื่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง

ที่มา: https://bit.ly/3alDlHx

มาตราการเยียวลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ ระยะ 2: https://www.chillpainai.com/scoop/11521

admin