สยามรัฐ | ไฟป่ารุกหนักที่ดอยสุเทพ

สยามรัฐ | ไฟป่ารุกหนักที่ดอยสุเทพ
ไฟป่ารุกหนักที่ดอยสุเทพ

ไฟป่ารุกหนักที่ดอยสุเทพ…

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 25 มีนาคม 2563 ชี้ให้เห็นพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้างและแนวไฟกระจายหลายจุด ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่กว่า 4,100 ไร่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ประกอบกับทิศทางลมที่พัดจากทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนไปทางเหนือด้วย

จากภาพพบว่าหลายพื้นที่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างประมาณ 350 ไร่ (กรอบสีขาว) และหลายพื้นที่ยังคงเกิดการเผาไหม้อยู่ (กรอบสีแดง) ประมาณ 3,750 ไร่ ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 (จุดสีเขียว) แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/

admin